Melu on lentonäytösten vakiovieras

Ilmailutapahtumien ja lentonäytösten pääosassa ovat koneet, joita yleisö yleensä haluaa nähdä mahdollisimman paljon ilmassa. Melu on tällöin väistämätöntä, mutta onneksi vain hetkellistä. Mutta kuinka paha lentonäytösten melu ympäristökuorman aiheuttajana lopulta on? Entä mikä muu kasvattaa lentonäytösten ympäristökuormaa?

Lentonäytösjärjestäjien tulee aina tehdä ilmoitus tapahtumaan liittyvästä melusta sekä huolehtia meluntorjunnasta. Yksi keskeinen toimenpide melun hallinnassa on pitää lentävät koneet riittävällä etäisyydellä katsojista.

– Keskeisintä on varmistaa, ettei yleisölle tule kuulovaurioita. Järjestäjän työkaluna on tällöin etäisyys eli melun lähteen pitää olla riittävän kaukana. Tätä voidaan ohjata näytöksen lentolinjan ja lentokorkeuden määrittämisellä. Kun lennetään sopivalla etäisyydellä, ei lähimmän katselijan kokema melutaso ylitä silloin sallittua rajaa, kertoo Kaivari 21 -tapahtuman ympäristövastaava Pasi Koho.

Kaivopuiston lentonäytöksessä katsojat ovat levittäytyneet etupäässä puiston ranta-alueelle, eivätkä sijoitu viistoetäisyytenä mitaten missään lähempänä näytösaluetta kuin 275 metriä, Ehrenströmintiellä noin 300 metriä. Alin lentokorkeus Kaivopuiston lentonäytöksessä tulee olemaan 150 metriä merenpinnasta. Tavallisesti lentonäytöksessä lennetään lentokenttäympäristössä huomattavasti alempana. Suomenlinnan yläpuolella on minimilentokorkeutena noin 305 metriä, mikäli jonkin esityslennon aikana käytetään jälkipolttoa.

– Harakan ja Särkän maa-alueen haltijoiden ja toiminnanharjoittajien ja asukkaiden kanssa on puolestaan sovittu saarien sulkemisesta turvallisuussyistä, koska ne jäävät lentonäytösalueelle”, toteaa siviilissä Jetflite-lentoyhtiön lentoturvallisuusjohtaja ja Gulfstream G150 -liikelentokonetta työkseen lentävä Koho.

Ilmailuammattilaisena hän näkee tärkeänä, että melutilannetta seurataan mittauksin tarkasti niin harjoitusten kuin lentonäytöksen aikana. Mittauspisteiden määrän Kaivopuiston lentonäytökselle päättää kaupungin ympäristöviranomainen.

Mikä on lentonäytöstapahtuman ympäristökuorma ja mistä se oikein koostuu?

Lentonäytöksen ympäristökuormituksessa melu on yksi tekijä. Yksi sitäkin isompi ympäristökuorman aiheuttaja ovat kuitenkin paikalle saapuvat ihmiset: heidän määränsä, matkustamisensa paikan päälle sekä ruokailu ja oleilu tapahtuma-alueella.

– Lentonäytöksiin tullaan usein omalla autolla, paikan päällä syödään eväitä, kertakäyttöisiä korvatulppia kuluu ja vessassakin pitää käydä. Bajamajat ja roskakorit täyttyvät. Kaivopuiston osalta paikan päälle tuleminen tapahtuu tosin pääasiassa julkisilla liikennevälineillä, sekä pyörällä ja kävellen. Ihmisiä paikan päällä on kuitenkin tuhansittain, kesällä 2017 jopa 130.000, Koho kommentoi.

Oma lukunsa ympäristökuormaan ja erityisesti hiilidioksidipäästöihin tuovat esiintyvät koneet sekä niiden matkat lähtöpisteestä esiintymispaikalle ja takaisin kotiin. Ulkomaiset esiintyjät ovat isompi päästöjen aiheuttaja kuin kotimaiset esiintyjät, joilla kerosiinia kuluu vähemmän.

– Kaivari 21:n päästöjen kompensoinnissa käytetään Suomen 4H-liiton Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntynyttä Taimiteko-toimintamallia. Siinä hiilidioksidipäästöt kompensoidaan istuttamalla uutta metsää Suomeen. Samalla työllistetään nuoria taimien istuttamisella. Lentonäytöksen järjestäjä Suomen Ilmailuliitto on yksi Nuoret ilmastotöissä -yhteistyökumppaneista.

Metallisiipiset vastaan hyöhenpeitteiset

Ympäristökuormasta puhuttaessa on tärkeä huomioida myös luonto ja eläimet, kuten Kaivopuiston alueella vaikkapa linnut.

– Kaivopuiston lentonäytös ei tällä kertaa osu lintujen pesimäaikaan, kuten kesäkuussa 2017 oli tilanne. Tuolloin lintuja ja niiden toimia tarkkailtiin alan asiantuntijoiden toimesta tapahtuman aikana. Jälkeenpäin saatiin palautetta, että linnut eivät tuntuneet olleen metallisiipisistä häiritsijöistä millänsäkään. Pientä hetkellistä muutosta lintujen käytöksessä oli lähinnä hävittäjien ylösvetojen kohdalla sekä esiintyvien lentokoneiden tai helikopterien laukaistessa soihtuja.

Ympäristökuormamalli auttaa jatkossa

Pasi Kohon tehtäviin Kaivopuiston lentonäytöksen 2021 ympäristövastaavana kuuluu tuottaa myös lentonäytöksen ympäristökuormamalli. Siinä huomioidaan kaikki mahdolliset tekijät melusta jätehuoltoon ja muihin yksityiskohtiin, jotka lentonäytöksissä tuottavat ympäristökuormaa. Malli auttaa jatkossa hahmottamaan sitä, miten eri ympäristökuormia arvotetaan.

– Työstän tapahtumasta loppukoosteen, josta saadaan tulevaisuuden tapahtumia varten malli, joka auttaa huomioimaan ison ilmailutapahtuman yksityiskohtia. Pohdittavaksi tulee, lasketaanko siinä vaikkapa hiilijalanjälkeä vai jotain ihan muuta. Ja miten eri tekijät ja yhteisö määrittävät ympäristökuormaa eli mitä se oikeasti lopulta on, hän pohtii.

Kaivari 21 -tapahtumassa lähtökohta on, että esityskoneiden lentomelu ei ylitä lentonäytösalueella tai sen viereisillä asuin- ja virkistysalueilla sosiaali- ja terveysministeriön kuulovaurion välttämiseksi säädettyjä toimenpiderajoja. Tämä toteutui suunnitellusti myös Kaivopuiston lentonäytöksessä vuonna 2017. Elokuussa lentoesitykset ovat perjantaina alkuillan aikana, ja tapahtuma päättyy niiden osalta klo 22 mennessä. Korvatulpat tai kuulosuojaimet ovat silti kaikille katsojille suositeltava varuste koneiden esityslentoja ihastellessa.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Ilmailu-lehden numerossa 3/2021.

Teksti: Tia Härkönen
Kuva: nightsky.pictures.fi, Pixabay ja Suomen Ilmailumuseo

Scroll to Top