Flyguppvisningen i Brunnsparken ändrar farkosttrafiken på vattenområde utanför Helsingfors 5.-7.8.2021

Huvudfluguppvisningen av Finska Flygförbudet i Brunnsparken på fredagen 6.8. kan man väl följa från båtar men säkerhetskrav på uppvisningen kan ställa tillfälliga begränsningar till fartygstrafik.

Luftfartsföreskriften OPS M1-2 vilken övervakas av Transport- och kommunikationsverket, förutsätter ändringar i vattentrafik i område öster om Österrönskär till nordost om Långören.

Uppvisningslinje av flyguppvisningen i Brunnsparken går över ön Stora Räntan och omkring linjen finns det cirka 3 km lång och 460 meter bred flyguppvisningens förbudsområde. Gränsen av förbudsområde är markerade med tillfälliga stora bojar. Vid dom vatten- och markområde som täcks av förbudsområde är vattentrafik och vistelse förbjudet utan tillstånd av flyguppvisningens arrangörer. I praktiken förbudsområde stänger sundet mellan Räntan och Södra Ungsholmen samt sundet mellan Brunnsparkens strand och Norra Ungsholmen för genomfarten. Förbudsområdet övervakas av fartygsenheter och ordningsvakter ställs till förfogandet av arrangören.

Södra sidan om förbudsområdet finns det mer täckande flyguppvisningens säkerhetsområde, vilket sträcker sig från syd om Österrönnskär till syd om Sveaborg. Inom detta område genomfartstrafiken är tillåten. På området ankring, stannandet och samling av fartyg är ändå förbjudet utan tillstånd av flyguppvisningens arrangörer.

De här flyguppvisningens förbjud- och säkerhetsområde träder I kraft torsdagen 5.8. klo 16.00-21.00 och fredagen 6.8. klo 16.00-21.00. Lördag 7.8. är uppvisningens reservdag, ifall uppvisningen blir flyttad beroende av väderförhållanden, begränsningarna är i kraft lördag klo 16.00-21.00.

Flera åskådarområde

För åskådare som kommer med båtar att följa flyguppvisningen har visat åskådarområde, var arrangören ber publiken komma efter 15.00 fredag 6.8. Vattentrafikanter utmanas iaktta normala sjövatten regler, säkerhetsdistansen till större fartyg och ruttrafik längs farleden.

Ladda flyguppvisningens sjöområde karta med förbjud-, säkerhets- och åskådarområde (pdf)
Kartan kan uppdateras närmare evenemang.

Vid övervakning och räddningsberedskap av flyguppvisningen är involverade båda Finska Sjöräddningssällskap medlemsföreningars och privata fartygsenheter. Övervaknings fartyg är utrustad med SAFETY-flaggor.

Finlands Sjöräddningssällskap är centralorganisation för 58 frivilliga sjöräddningsföreningar. Dess verksamhet baserar sig på frivilliga sjöräddares hjälpvilja och osjälviska arbete.

Scroll to Top